היתרונות הסביבתיים של הדברה

סקירה זו בוחנת את היתרונות הסביבתיים של הדברת מזיקים, שופכת אור על האופן שבו היא תורמת למגוון הביולוגי, מפחיתה את התפשטות המחלות ומסייעת בשמירה על איזון אקולוגי. עוד הוא בוחן את תפקידה של הדברת מזיקים בשמירה על היבול החקלאי והבטחת ביטחון תזונתי. 1. תפקידה של הדברת מזיקים בשמירה על המגוון הביולוגי: 'האם ההישרדות שלנו תלויה […]