עורך דין מסחרי

עורך דין מסחרי

במציאות עסקית, כלכלית, פיננסית ומסחרית מורכבת, עצה טובה שווה זהב. אך עצה טובה אי אפשר לקבל מכל אחד, בוודא שלא מגורם לא מוסמך. לצורך ליווי בקבלת החלטות עסקיות ומסחריות, באם מתגלע סכסוך עסקי או שיש איזה שהם חילוקי דעות פיננסיים, עורך דין מסחרי הוא האוטוריטה שאליו צריך לפנות.

חוזים ויחסים מסחריים

אמון יחסי אמון הם דברים חשובים, נדרשים ונחוצים. ברור כי קשה לנהל עסקים או מסחר כאשר אין שורה אווירה של אמון. עם זאת, אי אפשר לסמוך רק על הרצון הטוב או על המילה של גורמים עסקיים או פיננסיים וכל מיני הסכמים, הסדרות וחוזים חייבים לנהל בכתב. עורך דין מסחרי יכול להציע משירותיו הטובים לסיוע בטיפוח קשרים עסקיים ושבירת הקרח בין צדדים שונים אולם חשוב לא פחות – הוא הגורם שמסייע בניסוח חוזים מסחריים על שלל הסעיפים.

עורך הדין הוא זה שיודע כיצד לטפל בחוזים תוך ניסוח תנאים להתקיימות החוזה או תנאים לבטלות החוזה. עורך הדין מקפיד לפרט את כל הדברים המרכזיים שבלעדיהם עשויים להתקיים צרות צרורות. סוג התשלום וגם אופי התמורה, לוחות זמנים ומועדים, טיפול בתקלות, סייגים חיוניים, שמירה על סודיות, היבטים של סימנם מסחריים, היבטים של בלעדיות, כל אלה הם דוגמאות חשובות לדברים שבהם עוסק עורך דין מסחרי. חוזים מנוסים היטב תורמים רבות להידוק יחסים מסחריים ושיתופי פעולה פוריים.

ייעוץ משפטי וייעוץ פיננסי

יש עורכי דין שמציעים שירות נוסף של ייעוץ פיננסי. יועץ פיננסי לעסק עשוי לסייע בתכנון עסקים מורכבים, שכוללים שרשור של חברה, חברות בנות ומרכזי רווח נפרדים. עורך דין מסחרי עשוי לייעץ במהלכים פיננסיים כגון הנפקה של מניות, חלוקה של אופציות, הקמת שותפויות, שינויי בעלויות, הכרה בהוצאות מיוחדות.

יועץ פיננסי לעסק עשוי להיכנס לעובי הקורה גם כאשר עסק נקלע לקשיים, אם יש בעיה בתזרים המזומנים או שנחוצה הלוואה או תוכנית הבראה. יועץ פיננסי שהוא גם עורך דין מסחרי יכול לקדם גבייה בצורה נאותה יותר או לפקח על ניהול תיק השקעות עסקי לתקופות זמן שונות (לזמן קצר או לזמן ארוך). עורכי דין בעלי הידע המתאים עשויים להוביל צעדי רכישה הכוללים הערכות שווי, פעילות של החלפת מניות. וגם אם יש אי הסכמה עם בנק, עם לקוח או עם ספק, עורך הדין יכול להוביל לפריצת דרך ופתרונות תוך שימוש בכלים של משא ומתן או בכלים משפטיים, אם הדבר מתבקש.

מה היה לנו עד עכשיו?